Нормативні дисципліни

Перший бакалаврський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.000
Освітня програма:

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Дисципліни

Зіставна граматика англійської та української мов
Теоретична фонетика англійської мови
Виробнича перекладацька практика з другої іноземної мови (німецької)
Друга іноземна мова (німецька): усний и письмовий переклад

Перший бакалаврський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації

Дисципліни

Перший бакалаврський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

Дисципліни

Другий магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова):
лінгвістика та перекладознавство

Дисципліни

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
Культура усного і писемного мовлення з другої іноземної мови (німецької)
Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень
Секрети успішної комунікації
Виробнича перекладацька практика з другої іноземної мови (німецької)

Другий магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Перекладознавство: Професійно-орієнтований переклад
(англійська мова і друга іноземна мова)

Дисципліни

Виробнича перекладацька практика з другої іноземної мови (німецької)
Культура усного і писемного мовлення з другої іноземної мови (німецької)
Теорія і практика професійно-орієнтованого перекладу з другої іноземної мови (німецької)
Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Другий магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Американські студії: (англійська мова і друга іноземна мова)

Дисципліни

Виробнича перекладацька практика з другої іноземної мови (німецької)
Культура усного і писемного мовлення з другої іноземної мови (німецької)