Нормативні дисципліни

Перший бакалаврський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Дисципліни

Зіставна граматика англійської та української мов
Теоретична фонетика англійської мови
Виробнича перекладацька практика з другої іноземної мови (німецької)
Друга іноземна мова (німецька): усний і письмовий переклад
Атестаційний іспит з другої іноземної мови (німецької)

Перший бакалаврський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації

Дисципліни

Перекладацька практика з другої іноземної мови (німецької) - IV курс
Атестаційний іспит з другої іноземної мови (німецької)
ЗІСТАВНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
Друга іноземна (німецька) мова (I курс)
Друга іноземна (німецька) мова (IІ курс)
Друга іноземна (німецька) мова (IІІ курс)
Друга іноземна (німецька) мова (IV курс)

Перший бакалаврський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

Дисципліни

Другий магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова):
лінгвістика та перекладознавство

Дисципліни

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
Культура усного і писемного мовлення з другої іноземної мови (німецької)
Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень
Секрети успішної комунікації
Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство РОМАНСЬКІ МОВИ
Виробнича перекладацька практика з другої іноземної мови (німецької)

Другий магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Перекладознавство: Професійно-орієнтований переклад
(англійська мова і друга іноземна мова)

Дисципліни

Виробнича перекладацька практика з другої іноземної мови (німецької)
Культура усного і писемного мовлення з другої іноземної мови (німецької)
Теорія і практика професійно-орієнтованого перекладу з другої іноземної мови (німецької)
Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Другий магістерський рівень вищої освіти

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Освітня програма:

Американські студії: (англійська мова і друга іноземна мова)

Дисципліни

Виробнича перекладацька практика з другої іноземної мови (німецької)
Культура усного і писемного мовлення з другої іноземної мови (німецької)