Науково-педагогічний склад кафедри

Завідувач кафедри

Шутова Марія Олександрівна

доктор філологічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук (2005). Тема дисертації “Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-ті – 1990-ті рр.)”, спеціальність 13.00.02 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захист в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Доктор філологічних наук (2016). Тема дисертації “Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія”, спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Захист в спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету.

З 1998 р. по 2015 р. працювала викладачем, а згодом доцентом кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

2016 – 2017 рр. – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ.

2017 – 2020 рр. – завідувач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства КНЛУ.

З вересня 2020 року – завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова.

Шутова М.О. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (учений секретар).

Пініч Ірина Петрівна

кандидат філологічних наук, доцент

Березенко Вікторія Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

Коломієць Валентина Олексіївна

кандидат психологічних наук, доцент

Мусієнко Юлія Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент

Безсмертна Ірина Юріївна

старший викладач

Субота Сергій Володимирович

кандидат філологічних наук, доцент

Корнійко Ірина Валеріївна

кандидат філологічних наук, доцент

Соколець Ірина Іллівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Волкова Лідія Михайлівна

кандидат філологічних наук, професор

Зінченко Оксана

кандидат філологічних наук, доцент

Бондаренко Ельвіра Сидорівна

кандидат філологічних наук, доцент

Алексієвець Оксана Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

Зінченко Ганна Євгенівна

кандидат філологічних наук, доцент

Мікеле Ванджі

кандидат філологічних наук