Аспіранту

Дисципліни загальної підготовки

Спеціальність 035 Філологія
Освітня програма:

Філологія у вимірах сьогодення: мовознавство, літературознавство, перекладознавство

Сучасні теорії і практики філологічної науки