МКР з історії англійської мови (для СО)

Шановні студенти!

Завдання з МКР з історії англійської мови і бланки відповіді будуть розміщені на сайті о 08:00 (21.05):

Вам потрібно буде протягом 1 години 20 хв. виконати завдання МКР і до 09:20 (21.05.2021) відправити підписаний файл бланку відповіді , збережений у форматі Word (наприклад: Іванов_СОа 21-18_МКР), викладачеві на електронну пошту для перевірки (Сабо Ольга Анатоліївна – olha.sabo@knlu.edu.ua, Субота Сергій Володимирович – serhey.subota@knlu.edu.ua).

Звертаємо Вашу увагу, що роботи студентів, які не будуть надіслані вчасно (до 09:20 _21.05.2021) будуть оцінюватися в меншу кількість балів (кількість балів, які віднімаються за невчасно надіслану МКР, залежить від часу запізнення).

Роботи, які надсилаються на перевірку через 10 хв. і більше після завершення кінцевого терміну (09:20 _21.05.2021), перевірятися не будуть.

Після перевірки Ваших робіт (Word рецензування) викладачі виставлять оцінки і повідомлять Вам результати на консультації перед іспитом.

Перелік кафедральних секційних засідань Міжнародної науково-практичної конференції «Ad оrbem per linguas. До світу через мови»

  1. Секція: Євроінтеграція: діалог мов – діалог культур.

Керівники: к.пед.н., доц. Соколець І. І., к.психол.н., доц. Коломієць В. О.

13 травня 2021 р., 13.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBhY2EyNTEtYmVlNi00MWE5LTgzZDMtODFmOWJlYmZkYjQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%226858f3e9-bf38-4ba7-8011-72947d243ccc%22%7d

  1. Секція: Функціонування мовних одиниць: синхронні та діахронні студії.

Керівники: доц. Сабо О. А.,  к.філол.н., доц. Субота С. В.

13 травня 2021 р., 14.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JjMmEyNWQtNDNlNC00NDA4LTkwNGMtYWU2MjY3OThkYmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%22bb15f91e-d15c-4b91-80b9-0255c9a62de4%22%7d

3. Секція: Актуальні проблеми теорії дискурсу.

Керівники: доц. Алексієвець О.М., доц. Березенко В.М.

13 травня 2021 р., 15.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQzMzYzM2ItZjllZi00OTQxLWI2OTUtMmMwMjE1MmE3ZjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%2274506a9d-4470-44fb-9b3b-af3a250a4963%22%7d

  1. Секція: Сучасні дискурсивні студії.

Керівники: к.філол.н., проф. Волкова Л.М., к.філол.н.,доц. Пініч І.П.

13 травня 2021 р., 15.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQzZDYxYWEtNmZhZi00M2UwLWE1MzItYWUwZjA0YjkzOGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202b6bc8e-19ec-4e4a-b566-57ed00fafb24%22%2c%22Oid%22%3a%223bc46554-6ed9-4818-b314-46aaa70827ae%22%7d

МКР із Практичної граматики англійської мови (2020-2021 н.р.)

Шановні студенти!

Написання МКР із Практичної граматики англійської мови

на І курсі відбудеться у п’ятницю 21 травня о 8.00-9.00 (І пара)

на ІІ курсі відбудеться у четвер 20 травня о 13.00-14.00 (ІV пара)

Прохання усім ознайомитися із документами:

“Положення про МКР для студентів” (див. блог із граматики https://grammar2016.blogspot.com/) та

“Порядок проведення семестрового контролю у дистанційному режимі”

Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій (2020-2021 н.р.))

ПОРЯДОК_Практ. граматика_МКР_ЗАЛІК_1 курс_СО+Філологи_травень 2021

ПОРЯДОК_Практ. граматика_МКР_ЗАЛІК_2 курс_СО+Філологи_травень 2021

Сем. контроль_Теоретична граматика англійської мови_2020-2021

Дист.навч_Теорграматика анг. мови СО 014_положення2021

ПОЛОЖЕННЯ_ТФ_МКР Іспит_035Філологія_2020-2021

ІСТОРІЯ англ. мови (СОа) Положення про дист. навч. 2021.

Практична граматика 3 курс Дист.навч. (2021)

Сем.контроль_Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень_20-21

Порядок семестр_контр_Емоційна комуніація_Пініч

Емоційна комунікація_(заочне)_Пініч

Дист.навч_Курс_за_вибором_положення2020

МКР-Сем.контроль_Вступ-до-германської-філології_2020-2021

МКР + Сем.-контроль_ІСТОРІЯ-англійської-мови_2020-2021

Друга іноземна (німецька) Семестровий контроль IсемМЛа

Друга іноземна (німецька) мова Семестровий контроль IсемСОа

Порядок проведення семестрового контролю

(Культура усного та писемного мовлення) магістратура

Семестровий контроль I сем. МЛа Друга іноземна (німецька) мова

Семестровий контроль I сем.СОа Друга іноземна (німецька) мова

Порядок проведення семестрового контролю з німецької мови 3 семестр

Опитування здобувачів вищої освіти за освітніми програмами спеціальності 035 Філологія

Шановні викладачі!
Шановні студенти!
Шановні роботодавці!

Запрошуємо Вас узяти участь в обговоренні проєктів 3-х освітньо-професійних програм (“Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад, “Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад”, “Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад”)  та пройти анонімне анкетування.

Ваші зауваження і пропозиції просимо надавати гарантам ОПП, завідувачам випускових кафедр, деканам факультетів, які забезпечують розроблення і функціонування кожної освітньо-професійної програми, підготовку фахівців з цих програм.

Контактні дані кожного гаранта ОПП, завідувача випускової кафедри, декана факультету подано після тексту конкретної освітньо-професійної програми.

https://docs.google.com/forms/d/1iWsJsEEAJB-dmk50O93VYBJAkV4cU57NJ85kldRLa_M/edit

https://docs.google.com/forms/d/1QX-fZtW8Lm72RWMspMUhPoPLPfzCOP-AJL8Q9lZGD7Q/edit#responses

 

 

МКР з практичної граматики англійської мови на ІІІ курсі

Шановні студенти! 

Нагадую, що МКР з практичної граматики англійської мови на ІІІ курсі  відбудеться у пятницю, 18.12.20, на другій парі, о 9.40.  

Сама МКР і бланки відповідей будуть  надіслані на пошту Micrisoft Outlook, починаючи з 9:30. 

 Студенти мають заповнити бланк відповіді та о 10.50 надіслати його на електронну пошту своїм викладачам для перевірки.     

Бланк відповіді  має бути збережений у форматі Word i підписаний із зазначенням прізвища, групи та дисципліни.  У темі докмента  слід вказати групу та прізвище, коли будете його надсилати. 

Роботи студентів, які не будуть надіслані вчасно,  будуть оцінюватися в меншу кількість балів (кількість балів, відніматиметься за невчасно надіслану МКР  в  залежності  від часу запізнення).  

Роботи, які надсилаються на перевірку через 10 хв. і більше після завершення кінцевого терміну (11:00), не будуть перевірятись! 

Якщо виникають технічні проблеми, відразу телефонуйте викладачам. 

Про результати перевірки МКР буде повідомлено електронною поштою.  

 

         Зав. секцією пр. граматики англ. мови  ІІІ к., Сабо О.А.   

МКР з практичної граматики англійської мови

Шановні студенти!

Написання МКР із Практичної граматики англійської мови 

на І курсі відбудеться у п’ятницю 18 грудня о 8.00-9.00 (І пара)

на ІІ курсі відбудеться у п’ятницю 18 грудня о 11.20-12.20 (ІІІ пара)

на ІІІ курсі відбудеться у п’ятницю 18.12.20, на другій парі, о 9.40. 

Прохання усім ознайомитися з “Положеннями про МКР для студентів”

Положення для студент__в_Практична граматика_МКР_1 курс_СО+Ф__лологи_I семестр 2020-2021

Положення для студент__в_Практична граматика_МКР_2 курс_СО+Ф__лологи_III семестр 2020-2021

Пр гр 3к, 5 сем. Дистанційне навчання.. 2020

Силабуси навчальних дисциплін

СИЛАБУС Сучасні теорії і практики філологічної науки

силабус 20 – СО (Німецька мова як друга іноземна)

силабус 20 – Філологія (Німецька мова як друга іноземна)

Силабус_Дискурсивний аналіз службових одиниць сучасної англійської мови

Силабус_Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень

Силабус_теорграм_МЛа

Силабус_теорграм_СО_new

Силабус 014 СO Культура усного та писемного мовлення – 14 кредитів

Силабус 014 СO Культура усного та писемного мовлення – 15 кредитів

Силабус 035 Філологія Культура усного та писемного мовлення

мла силабус 2 курс нім мова

со силабус 2 курс нім мова

сх силабус 2 курс нім мова

Силабус_Практична граматика англ мови 1 курс_СОа_2020-2021.doc

Силабус_Практична граматика англ мови 1 курс_Філологія_2020-2021.doc

Силабус_Практична граматика англ мови 2 курс_СОа_2020-2021.doc

Силабус_Практична граматика англ мови 2 курс_Філологія_2020-2021.doc

Силабус МЛа Друга іноземна (німецька) мова

Силабус СОа Друга іноземна (німецька) мова

Силабус ВСТУП до герм.філ.

Силабус Історія англійської мови (ФІЛОЛОГІЯ)

Силабус — Ім СОа 3 к Сабо О.А. 9.12.20

Силабус — Пр гр 3 к. Сабо О.А. СО

Силабус — Пр гр 3 к. Сабо О.А. Філ.. 9.12.20

Силабус_Теор. фонетика англ. мови (035 Філологія)_III

Силабус_Tеор. фонетика англ. мови (014 СО)_IV

Силабус_Мовленнєва_маніпуляція