Кафедра германської і фіно-угорської філології

Наукові гуртки

element5
МОВА І ЕМОЦІЇ: ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ ЕМПАТІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

з позицій міждисциплінарного підходу ознайомлення з поняттям емоційного інтелекту, принципами емпатійного спілкування й з механізмами конструювання норм етикетизованої емоційної комунікативної поведінки.

підвищення мовної та загальнолінгвістичної компетентностей, формування системи лінгвокультурологічних знань  про   специфіку мовних  картин  світу  і  відповідних  особливостей  політкультурної емоційної мовної поведінки.

кожний третій понеділок місяця.

українська, англійська

Тема 1: Мова, когніція, емоція: взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємообумовленість.

Тема 2. Концептуальне відображення емоцій у мовних картинах світу.

Тема 3. Конструювання соціальної ідентичності у сучасному медійному дискурсі. Історії, якими ми живемо: нові горизонти сучасної еколінгвістики.

Тема 4. Контекстуальні фактори формування емоційної картини світу.

Тема 5. Розвиток емоційного інтелекту. Сучасні моделі емоційного інтелекту: модель емоційно-інтелектуальних здібностей; модель емоційної компетентності; некогнітивна модель емоційного інтелекту; двокомпонентна модель емоційного інтелекту.

Тема 6. Роль емпатійної комунікації у сучасному мультикультурному світі: емоційні спільноти (affective societies) та емоційне середовище (affective milieus).

Тема 7. Теорія ввічливості, стратегії позитивної ввічливості, ненасильницьке спілкування (non-abusive communication) у сучасній лінгвістиці миру (new peace linguistics).

Alba-Juez, L., & Lachlan Mackenzie, J. (2019). Emotion processes in discourse. J. Lachlan Mackenzie and Laura Alba-Juez (Eds). Emotions in discourse. Amsterdam: John Benjamins. P. 3-18.

Brown, P. & Levinson, S. (1988). Politeness: Some Universals in Language Use. Cambridge: Cambridge Univesity Press.

Curtis, А. (2022). The New Peace Linguistics and the Role of Language in Conflict. In Laura L. Finley, Robin Cooper (Eds), Creating Classrooms of Peace in English Language Teaching. New York: Routledge.

Goleman, D. (2006). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.

Planalp, S. (1999). Communicating emotion: Social, moral, and cultural processes. Cambridge: Cambridge University Press.

Scarantino, A. (2017). How to Do Things with Emotional Expressions: The Theory of Affective Pragmatics. https://people.ict.usc.edu/~gratch/CSCI534/Readings/Scarantino2017.pdf

Segal, J., & Jaffe, J. (2008). The Language of Emotional Intelligence: The Five Essential Tools. New York: McGraw Hill Books.

Slaby.J. & von Scheve Ch. (Eds.). (2019). Affective Societies: Key Concepts. New York: Routledge.

Stibbe, A. (2020). Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By. London: Routledge

Wierzbicka, A. (1999). Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge: Cambridge University Press.


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ

розвиток наукового потенціалу студентів, залучення студентів до науково-дослідницьких тем, підготовка студентів до участі у наукових заходах

05.10.2022
16.11.2022
14.12.2022
15.02.2023
29.03.2023
19.04.2023
17.05.2023

29.02.2024

26.03.2024

30.04.2024

14.05.2024

 1. Сучасні підходи до аналізу мовних одиниць – 05.10.2022
 2. Комунікативна лінгвістика: напрями дослідження – 16.11.2022
 3. Джон Остін: теорія мовленнєвих актів. Класифікації мовленнєвих актів за різними принципами – 14.12.2022
 4. Джон Серль: непрямі мовленнєві акти. Роль непрямих мовленнєвих актів у діалогічному спілкуванні – 15.02.2023
 5. Аналіз дискурсу як сучасний напрям прагмалінгвістичного підходу до аналізу мовлення – 29.03. 2023
 6. Теорія філософа Г. П. Грайса. Імплікатури дискурсу – 19.04.2023
 7. Основні принципи і постулати спілкування у діалогічному дискурсі. Підведення підсумків –  17.05.2023
 8. Сучасні підходи до аналізу мовленнєвих засобів комунікації. Комунікативна лінгвістика: напрями дослідження 29.02.2024
 9. Прагматичні класифікації мовленнєвих актів за різними принципами. Непрямі мовленнєві акти. Роль непрямих мовленнєвих актів у діалогічному спілкуванні 26.03.2024
 10. Аналіз дискурсу як сучасний напрям прагмалінгвістичного підходу до аналізу  мовлення 30.04. 2024
 11. Теорія філософа Г. П. Грайса. Імплікатури дискурсу.

  Основні принципи і постулати спілкування у діалогічному дискурсі  14.05.2024