Безсмертна Ірина Юріївна

Закінчила з відзнакою факультет німецької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, отримала спеціальність “німецька та англійська мова”, здобула кваліфікацію “Вчитель німецької та англійської мов середньої школи”.

 

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації 25 років, в тому числі у даному навчальному закладі – 18 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації:

11.10.1972 р. – 06.05.1980 р. – асистент кафедри іноземних мов Київського інституту інженерів цивільної авіації;

15.03.2004 р. – 31.08.2019 р. – старший викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ.

01.09.2019 р.- 27.08.2020– старший викладач кафедри германських мов.

01.09.2019 р.- 27.08.2020 – старший викладач кафедри германських мов.

27.08.2020 по теперішний час – старший викладач кафедри германської і фіно-угорської філології.

 

З 15.03.2004 р. проводить практичні заняття з німецької мови як другої іноземної на ІІІ, IV, V курсах факультету германської філології та ІІІ курсі факультету сходознавства.

З вересня 2008 р. по вересень 2019 р.  виконувала обов’язки завідувача методичної секції V курсу.

З вересня 2019 виконує обов’язки завідувача методичної секції ІV курсу.

 

Має 6 публікації, з них 5 наукових та 1 навчально-методичного характеру, в тому числі 1 наукова публікація у провідних фахових виданнях України.
Є співавтором посібника “Навчальний посібник для самостійної роботи з німецької мови як другої іноземної для студентів 5 курсу”(К.: Вид.центрКНЛУ, 2014. – 100 с.)
За останні п’ять років опубліковано 2 наукових праць.
У квітні 2018, березні 2019 та у квітні 2021року взяла участь у міжнародній науково-практичної конференції КНЛУ.