Лицарський Турнір з Граматики

  скачанные файлыШановні студенти другого курсу!

4 квітня 2016 року о 13:30
в ауд. 223, 225, КНЛУ, корп.1

відбудеться конкурс із практичної граматики для студентів другого курсу факультету германської філології.

pazl-licarskij-turnir

Кафедра германської і фіно-угорської філології запрошує вас взяти участь у

Лицарському Турнірі з Граматики

Програма конференції

Київський національний лінгвістичний університет

 Міжнародна науково-практична конференція

“Україна і світ: діалог мов та культур”

 

1-3 квітня 2015 року

 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ І ФІНО-УГОРСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

2 квітня 2015, 14:00, ауд. 117. Секція: Граматичні студії: діахронія та синхронія.

Керівники: доц. Сабо О.А. , ст. викл. Субота С.В.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Сабо О.А., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Найважливіші одиниці сільськогосподарської лексики англійської мови в історичному аспекті.
 2. Субота С.В., старший викладач кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Проблема періодизації історії англійської мови.
 3.  Коваль Г.О., викладач кафедри іноземних мов КВНЗКОР Білоцерківський медичний коледж. Вплив скандинавських запозичень на словотворення в середньоанглійський період.
 4. Петришин К.В., студентка групи МЛа 08-12 ф-ту германської філології. Scandinavian borrowings in Old English. Наук.керівник – ст. викл. Субота С.В.
 5.  Воскрес А.А., аспірантка  ІIІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології.  Фразові адвербіалії способу дії в давньоанглійській мові 

2 квітня 2015, 14:00, ауд. 119. Секція: Євроінтеграція: діалог мов-діалог культур

Керівники:  доц. Соколець І.І., ст. викл. Берта Е.Т.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Соколець І.І., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Linguistic and Cultural Diversity in Globalized Environment.
 2. Берта Е.Т., старший викладач, Марофеєва Н.Ф., викладач кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Особливості вживання лексичних одиниць угорської мови як мови національних меншин.
 3. Алексієвець О.М., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Дослідження просодії політичного дискурсу в національно-культурному контексті.
 4. Бакаєва Г.Є., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Програма з англійської мови для професійного спілкування (ESP) як один з інструментів євроінтеграції.
 5. Мусієнко Ю.А., старший викладач кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Директивність емоційно-прагматичного потенціалу озвучених англійських притч.
 6. Петрочук Н.О., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Rhetorical Strategies in Special Occasion Speeches. Науковий керівник –    доц. Соколець І.І.
 7. Сорочинська А.Ю., магістрант групи МЛа 60-14 ф-ту германської філології КНЛУ. English and Spanish Speech Behavior Patterns. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 8. Шарлай О.В., магістрант групи МЛа 58-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Negotiation in Crossсultural Environment. Науковий керівник –                             доц. Соколець І.І.
 9. Коломієць В.О., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ, Погребна М.В., студент групи МПл 65-14 ф-ту перекладачів КНЛУ, Павлущенко Т. Р., студент групи МПл 65-14 ф-ту перекладачів КНЛУ,            Туз В.А., студент групи МПл 65-14 ф-ту перекладачів КНЛУ.  Створення глосарія з комп’ютерної лінгвістики на основі корпусу анотацій наукових статей.
 10. Коломієць В.О., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ, Данієлян А. Г., студент гр. Пл 29-12 ф-ту перекладачів КНЛУ.               Розробка комп’ютерної програми для навчання студентів видо-часових форм англійського дієслова.
 11. Андреєва О.О., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Recent Developments in Standard British English P Науковий керівник –            доц. Соколець І.І.
 12. Богачева М.В., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Received PronunciationThe Past and Present. Науковий керівник –                  доц. Соколець І.І.
 13. Віннічук І.В., студент групи МЛугр 03-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Характеристика сучасної системи голосних угорської мови. Науковий керівник – ст. викл. Берта Е.Т.
 14. Гаврилова А.М., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Informative and Persuasive Speeches. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 15. Гасюк О.В., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguistic and Sociocultural Peculiarities of Business Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 16. Дутка Д.І., студент групи Пл 22-11 ф-ту перекладачів КНЛУ,                             Синящик А.В., студент групи Пл 22-11 ф-ту перекладачів,                            Ходус М.М.,    студент групи Пл 22-11 ф-ту перекладачів КНЛУ. Синтаксичні особливості анотацій наукових статей з комп’ютерної лінгвістики (корпусне дослідження). Науковий керівник – доц. Коломієць В.О.
 17. Дячкова А.С., студент групи МЛугр 03-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Стилістична характеристика угорського речення на основі роману Сабо Магди “Пілат”. Науковий керівник – ст. викл. Берта Е.Т.
 18. Ломачинська І.О., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Gender Aspect of Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 19. Маківська В.В., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Standardised Accents of English Pronunciation. Науковий керівник –                  доц. Соколець І.І.
 20. Макуха О.В., студент групи МЛа 06-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Presentation as a Form of Oral Business Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 21. Овсієнко В.В., студент групи МЛа 66-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Просодичні засоби вираження іміджу політика. Науковий керівник –                доц. Алексієвець О.М.
 22. Пастухова Л.А., студент групи МЛа 16-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguistic and Sociocultural Features of Greetings in English and German. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 23. Петренко А.М., студент групи МЛа 15-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Body Language in Negotiation. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 24. Погребна М. В., студент групи МПл 65-14 ф-ту перекладачів КНЛУ. Інструменти напівавтоматичної розмітки для навчального корпусу текстів UCLE. Науковий керівник – доц. Коломієць В. О.
 25. Подручна О.С., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Rhetorical Elements in Political Speech. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 26. Прудка О.В., студент групи МЛа 64-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Просодичні засоби переконування в англомовному політичному дискурсі. Науковий керівник – доц. Алексієвець О.М.
 27. Пустовійт А.Р., студент групи МЛугр 03-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Дослідження вживання мовних засобів форм вибачення в угорській мові. Науковий керівник – ст. викл. Берта Е.Т.
 28. Речич К. С., студент групи Пл 22-11 ф-ту перекладачів КНЛУ. Синтаксичний лад письмових творів учасників ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови (корпусне дослідження). Науковий керівник – доц. Коломієць В. О.
 29. Стріхар В.А., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Realization of Politeness Principle in Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 30. Сморжанюк М.Д., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Telephone Business Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 31. Соловйова Т.В., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. The Art of Public Speaking. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 32. Харькова І.Ю., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Speech Etiquette in Great Britain and Ukraine. Науковий керівник –                       доц. Соколець І.І.
 33. Хомцій О.С., студент групи МЛа 08-11 ф-ту германської філології КНЛУ. English and French Speech Etiquette Patterns. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 34. Чебаненко С.Ю., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguistic and Sociocultural Aspects of Slang in the English Language. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.
 35. Чечур Л.В., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Territorial Variants of English Pronunciation. Науковий керівник –                         доц. Соколець І.І.
 36. Шамрай І.М., студент групи МЛа 01-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Verbal and Nonverbal Means of Crossсultural Communication. Науковий керівник – доц. Соколець І.І.

2 квітня 2015, 14:00, ауд. 401    Секція: Актуальні проблеми теорії дискурсу.

Керівники:     доц. Студенець Г.І.  доц. Березенко В.М.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Радзієвська Т.В., професор кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Реалізація категорії контакту в епістолярії (на прикладі Nabokov – Wilson letters).
 2. Березенко В.М., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ.  Верифікація повідомлення в сучасних англомовному і україномовному дискурсах.
 3. Дячук О.В., здобувач кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Емотивний простір соціальної реклами.
 4. Рощупкін О.Ю., магістр групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. The Functionality of the Preposition ‘of’ in the OE and the ME Periods: A Cognitive Perspective. Науковий керівник – доц. Студенець Г.І.

2 квітня 2015, 14:00, ауд. 245 (корп. №1) Секція: Сучасні прагмалінгвістичні студії: вербальний та невербальний компоненти.

Керівники: проф. Волкова Л.М., доц. Пініч І.П.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Волкова Л.М., професор кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Strategic functions of actually and in fact in conversational discourse.
 2. Пініч І.П., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Ідеалізм дискурсотворчих практик Вікторіанської доби (на матеріалі політичних романів Б.Дізраелі.
 3. Казак С.П., аспірантка ІІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Екстралінгвістичні фактори впливу на соматикон емоційного реагування персонажа. Науковий керівник – проф. Сєрякова І.І.
 4. Кириченко Т.С., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Кооперативні перебивання у мовленні. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 5. Юровських К.А., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ.  Роль контексту у виникненні комунікативної ситуації “непорозуміння”. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 6. Стрельченко Н.С., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Когнітивні аспекти вивчення питань-перепитів. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 7. Гринчук О.О., магістрант групи МЛа 56-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Manipulative Strategies and Tactics in Modern English Multimedia Discourse. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 8. Грозова Л.В., магістрант групи МЛа 56-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Means of Realization of the Author’s Intention in the Novel by S.M.Kidd “The Secret Life of Bees”. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 9. Розе М.В., магістрант групи МЛа 58-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Indirect Speech Acts as Means of Felicitous Communication (a Study of the Novels by J.Austin). Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 10. Кужель І.І., магістрант групи МЛа 60-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Discourse Markers in Modern English Conversational Discourse: Pragmatics and Functioning. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 11. Яциків О.Я., магістрант групи МЛа 59-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Indirect Communicative Strategies and Tactics in Modern English Conversational Discourse. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 12. Верещинська Х.А., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Дискурсивні вияви емоції любові в художніх прозових творах кінця ХХ-го – початку ХХІ-го ст. Науковий керівник – доц. Пініч І.П.
 13. Кулініченко Н.В., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Прагматичне навантаження вигуків в сучасному англомовному художньому дискурсі. Науковий керівник – доц. Пініч І.П.
 14. Красовська О.В., магістрант групи МЛа 59-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Pragmatics of positive appeal in the advertising discourse. Науковий керівник – проф. Сєрякова І.І.
 15. Мойсеєнко К.В., магістрант групи МЛа 56-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Стратегії емоційної комунікативної взаємодії у сучасному англомовному медичному дискурсі (на матеріалі скриптів до телевізійного серіалу «Доктор Хаус»). Науковий керівник – доц. Пініч І.П.
 16. Ковчан М.Ю., студент групи МЛа 12-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Інфінітив у мові та мовленні. Науковий керівник – проф. Волкова Л.М.
 17. Ломай М.О., студент групи МЛа 09-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Прагматика модальних дієслів (на матеріалі політичних промов). Науковий кервіник – проф. Волкова Л.М.
 18. Нирко К.В., студент групи МЛа 14-11 ф-ту германської філології КНЛУ. Pragmatic meaning and functional distribution of modal words in Modern English fiction. Науковий керівник – доц. Пініч І.П.

 2 квітня 2015, 14:00, ауд. 230 Секція: Проблеми взаємодії мови і культури в добу глобалізації.

Керівники: проф. Дворжецька М.П., доц. Шнуровська Л.В.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Дворжецька М.П., професор кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Socio-cultural Variation of the English Language in the Global Civiliazation.
 2. Град Н.Я., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Креолізований текст як об’єкт комунікації. Науковий керівник – проф. Валігура О.Р.
 3. Насікан З.С., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Емоційна функція інтонації в контексті сучасних лінгвістичних дискусій. Науковий керівник – проф. Валігура О.Р.
 4. Сташко Г.І., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Вертикальний контекст як складова лінгвістичного аналізу усного поетичного тексту. Науковий керівник –                                проф. Панасенко Н.І.
 5. Задорожна К.О., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Phono-grammatical Features of Gender Advertisements (a Study of English Texts). Науковий керівник – доц. Шнуровська Л.В.
 6. Каніковська Т.Ю., магістрант групи МЛа 61-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Verbal and Non-verbal Means of Fashion Brand Commercials (a Study of English Texts). Науковий керівник – доц. Шнуровська Л.В.
 7. Алімова А.Ю., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguistic and extralinguistic means of expressing jealousy in modern English novels (a study of the novels by D.Steel). Науковий керівник –                                проф. Панасенко Н.І.
 8. Смоляр К.О., магістрант групи МЛа 60-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Stylistic peculiarities of a British folk tale. Науковий керівник –                                проф. Панасенко Н.І.
 9. Рабарська А.В., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Idioms in advertisements and their headlines. Науковий керівник –                        проф. Панасенко Н.І.
 10. Чужкова Ю.І., магістрант групи МЛа 57-14 ф-ту германської філології КНЛУ. Linguocognitive features of English cosmetics advertisements.                      Науковий керівник – проф. Панасенко Н.І.

 2 квітня 2015, 14:00, ауд. 217 Секція: Германістика в Україні та в світі.

Керівники: проф. Іваненко С.М., доц. Бондаренко Е.С., доц. Рудківський О.П.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

 1. Стеріополо О.І., професор кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Лінійна і нелінійна фонологія: структури та процеси.
 2. Іваненко С.М., професор кафедри іноземних мов Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М. Драгоманова. Rezeption der Kategorialgrammatik.
 3. Мізін К.І., професор кафедри перекладу Кременчуцького нац. ун-ту ім. М.Остроградського. Spezifische Zűge der Objektivierung des Konzepts GEIZ im Deutschen: kontrastiv-linguokulturologische Analyse.
 4. Бойко Т.В., старший викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ. Емергентність як семантичний і прагматичний феномен.
 5. Вольфовська О.О., старший викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ. Просодичні засоби впливу у мовленні політиків.
 6. Зінченко О.А., старший викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ. Гендерний аспект темпоральної організації німецького сучасного мовлення.
 7. Гутник В.М., старший викладач кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики КНЛУ. Комунікативний вступний корективний курс: типи і види вправ.
 8. Гвоздяк О.М., доцент кафедри німецької філології ДВНЗ «Ужгородський національних університет». Німецькомовні лексичні запозичення в говірках Закарпаття.
 9. Гребінник Л.В., доцент кафедри германських і романських мов КНЛУ. Динаміка трансформації мовного образу під впливом екстралінгвальних чинників.
 10. Дубровська І.Б., доцент кафедри германських і романських мов КНЛУ. Евфімізми як засіб мовної номінації (на прикладі евфімізмів біблійно-християнського походження).
 11. Капуш А.В., доцент кафедри німецької мови Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
  Фонетична компонента іншомовної компетенції студентів-економістів.
 12. Ларькова Л.Х., доцент кафедри германських і романських мов КНЛУ. Комунікативно-функціональні категорії модальності двох споріднених (німецької і англійської ) мов.
 13. Кузьменко Т.М., викладач кафедри німецької філології КНЛУ. Специфіка сприйняття редукованих наголошених голосних у спонтанному німецькому мовленні.
 14. Падалка О.В., викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ.              Роль пауз в актуальному членуванні політичного мовлення.
 15. Володіна Т.С., докторант кафедри німецької філології, перекладу та прикладної лінгвістики КНЛУ. Методика відбору лінгвістичних термінів у процесі навчання перекладу. Науковий керівник – проф. Долгополова Л.А.
 16. Рудківський О.П., докторант кафедри німецької філології КНЛУ. Реалізація зімкнених приголосних фонем германських і слов’янських мов.                Науковий керівник – проф. Тєрєхова С.І.
 17. Гамалія В.В., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Особливості структури німецькомовного озвученого рекламного повідомлення. Науковий керівник – проф. Стеріополо О.І.
 18. Декало В.О., аспірант ІІІ року навчання кафедри німецької філології. Темпоральна реалізація дієслова DROHEN”. Науковий керівник –                    проф. Долгополова Л.А.
 19. Шваб Л.М., аспірантка ІIІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ. Взаємодія сегментних та супрасегментних одиниць в озвучених коротких прозових текстах. Науковий керівник –                             проф. Стеріополо О.І.


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра германської і фіно-угорської філології

запрошує вас взяти участь

в міжнародній науковій конференції

«Почепцовські читання»,

почепцов2 NEW

яка відбудеться

25-27 вересня 2013 року

 

в Київському національному лінгвістичному університеті.

 

Реєстрація учасників –  25 вересня 2013 р. з 8.00 до 9.00

в Київському національному лінгвістичному університеті

(вул. Лабораторна 5/17, І поверх ІІІ корпус)

Проїзд до ст. м. «Олімпійська».

 

       Чекаємо на Вас!

     Оргкомітет конференції

 

Міжнародна науково-практична конференція

«УКРАЇНА І СВІТ: ДІАЛОГ МОВ ТА КУЛЬТУР»

 

4 квітня 2013., 14:00, ауд. 234.

Секція: Граматичні студії: діахронія та синхронія.

Керівники:  доц. Семененко Г.М.

                      доц. Сабо О.А.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

1. Конструктивний потенціал кореневої системи семітських мов.

Васько Р., професор кафедри германської і фіно-угорської філології.

2. Відносні займенники у готській мові.

Мойсеєнко І., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

3. Реальний і відносний час в історичних соціолінгвістичних дослідженнях. Семененко Г., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

4. Запозичення в історії англійської мови: новоанглійський період.

Сабо О., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

5. Дієприкметник в англійській, німецькій та нідерландській мовах.

Родюк М., старшийвикладач кафедри германської і фіно-угорської філології.

6. Моделююча сила канонічних форм коренів у середньо англійські мові. Субота С., викладач кафедри германської і фіно-угорської філології.

7. Island sensitivity and island repair in elliptical constructions.

Стрельченко К., здобувач кафедри германської і фіно-угорської філології.

8. Варіативність займенників другої особи ранньоновоанглійського періоду на матеріалі допитів свідків (корпус OED).

Яковлєва К., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: доц. Семененко Г.М.).

9. Моделі порядку слів в сучасній нідерландській мові.

Горбунова Т., магістрант факультету германської філології (Наукові керівники: доц. Семененко Г.М., ст. викл. Родюк М.В.).

10.Напівдопоміжні дієслова в історії англійської мови.

Кулжинська О., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Семененко Г.М).

11. Обмеження V2 в історії англійської і шведської мов.

Рженецький Д., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Семененко Г.М).

12. Структурна схема складнопідрядного речення в сучасній

нідерландській мові.

Ярошенко О., магістрант факультету германської філології (Наукові керівники: доц. Семененко Г.М., ст. викл. Родюк М.В.).

4 квітня 2013., 14:00, ауд. 109.

Секція: Євроінтеграція: діалог мов-діалог культур

Керівники:   доц. Соколець І.І.

ст. викл. Берта Е.Т.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

1. The Global Language and Regular English Pronunciation.

Соколець І., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

2. Особливості білінгвізма на Закарпатті (на матеріалі українських, угорських лінгвоаспектних контактів).

Берта Е., старший викладач кафедри германської і фіно-угорської філології.

3. Розробка синтаксичного розміченого навчального корпусу текстів UCLE. Коломієць В., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

4. Лінгвістичні засоби вираження ввічливості в угорській мові.

Марофеєва Н., викладач кафедри германської і фіно-угорської філології.

5. Просодичні засоби ефективності політичної комунікації.

Алексієвець О., докторант ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий консультант: проф. Васько Р.В.).

6. Просодичні параметри публічного мовлення педантичних мовних особистостей.

Андрущенко І., викладач кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М. Мороховського КНЛУ.

7. Характерні особливості впевненого політичного дискурсу.

Самковська А., викладач кафедри іноземних мов НУВГП (м. Рівне).

8. Speech Etiquette in English and Spanish.

Антонович Л., студент факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Соколець І.І.).

9. Peculiaritiesof WrittenBusinessCommunication.

Дацько А., студент факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Соколець І.І.).

10. Canadian English: a Multiethnic Language in a Multi-lingual Society.

Гордєєва Є., студент факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Соколець І.І.).

11. Emergence and Development of English as a Language of Crosscultural Communication.

Кавчак Н.П., студент факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Соколець І.І.).

12. Speech Behavior in Crosscultural Communication (English and Ukrainian). Коржевська Я., студент факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Соколець І.І.).

13. Можливості застосування системи синтаксичної розмітки навчального корпусу текстів.

Погребна М., студент факультету перекладачів (Науковий керівник: доц.

Коломієць В.О.).

14. Verbal and Nonverbal Aspects of Business Negotiation.

Редевич Н., студент факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Соколець І.І.).

15.Business Telephone Speech Etiquette.

Сурженко О., студент факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Соколець І.І.).

16. Linguistic Means of Expressing Political Correctness in Modern English. Тадеуш А., студент факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Соколець І.І.).

17. Linguistic and Cultural Aspects of Crosscultural Communication.

Шава О., студент факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Соколець І.І.).

 

4 квітня 2013 р., 14.00, ауд. 238 (корп. №1)

Секція: Актуальні проблеми теорії дискурсу.

Керівники:   доц. Студенець Г.І.

доц. Березенко В.М.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

1. Явище мовної гри у творах В.В.Набокова.

Радзієвська Т., професор кафедри германської і фіно-угорської філології.

2. Прислівник як складова авторського коментаря при прямій мові в англомовному художньому творі.

Студенець Г., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

3. Фактор джерела інформації при аналізі англомовного й україномовного висловлень за параметром “вірогідність”.

Березенко В., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

4. Вияв емоційної компетенції мовців в інституційному дискурсі (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози).

Пініч І., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

5. Взаємовплив когнітивної та комунікативної діяльності мовної особистості в дискурсі (на матеріалі сучасних американських кінотекстів).

Бондаренко Я., докторант ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ(Науковий консультант: проф. Васько Р. В.).

6. Фасцинація на мові афектів.

Козяревич Л., докторант ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології  КНЛУ(Науковий керівник: проф. Радзієвська Т.В.).

7. Темпоральна структура художнього тексту.

Давидюк Ю., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології  КНЛУ (Науковий керівник: Панасенко Н.І.).

8. Комікс як особливе лінгвосоціокультурне явище фінського соціуму.

Йощенко І., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Пініч І.П.).

9. Лінгвальна репрезентація граматичних категорій іменника в сучасних фінській і англійській мовах.

Рудіч І., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Березенко В.М.).

10. Порівняльний аналіз прикметників у фінській, англійській та українській мовах.

Синицька Д., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Студенець Г.І.).

11. Номінативні й дискурсивні ознаки лінгвістичних засобів вираження ввічливості в сучасних англомовному і україномовному дискурсах.

Тройченко А., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Березенко В.М.).

12. Функціонально-семантичне поле способу дії в сучасній англійській мові.

Костенко І., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Студенець Г.І.).

13. Категоричність і не категоричність висловлень в сучасних англійській і українській мовах: номінативний і прагматичний аспекти.

Федько А., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Березенко В.М.).

14. Емоційний етикет як вияв рівня емоційного інтелекту мовця (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу).

Юрченко М., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Пініч І.П.).

4 квітня 14.00, ауд. 245 (корп. №1)

Секція: Сучасні прагмалінгвістичні студії: вербальний та невербальний компоненти.

Керівники:   проф. Волкова Л.М.,

ст. викл. Янова О.А.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

1. Прагматичні функції really в діалогічному дискурсі.

Волкова Л., професор кафедри германської і фіно-угорської філології.

2. Інструментальні функції невербального модулю комунікативного акту.

Сєрякова І., професор кафедри германської і фіно-угорської філології.

3. Designation of smell: a semiotic analysis of print perfume adverts (‘Word + Image’ Aspect).

Янова О., старший викладач кафедри германської і фіно-угорської філології.

4. Методика дослідження номінацій проксемних дій в англомовному дискурсі.

Поліщук О., викладач кафедри іноземних мов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

5. Експресивна комунікація як об’єкт лінгвістичного дослідження.

Хіміч Р., викладач кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики НАУ.

Фактор адресата в інвективній взаємодії.

6. Золотаренко Т., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Сєрякова І.І.).

7. Емоційне реагування як комунікативне явище.

Казак С., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Сєрякова І.І.).

8. Агресія як мовленнєве явище на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу.

Кріпак Ю., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Волкова Л.М.).

9. Респонсивність як явище діалогічного дискурсу.

Лук’янець М., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Волкова Л.М.).

10. Прагматика емоції інтересу.

Максименко Ю., аспірантка ІІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Сєрякова І.І.).

11. Прагматичні особливості англомовного дискурсу скарги.

Романчук С., аспірантка ІІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Сєрякова І.І.).

12. Структурний аспект німецькомовного туристичного рекламного дискурсу.

Соловей О.М., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Сєрякова І.І.).

13. Привітальна дипломатична промова: актомовленнєвий аспект.

Аль-Шамарі Халід Хасім Мохаммед, здобувач кафедри германської і фіно-угорської філології.

14. Дискурсивні маркери англійської та фінської мов: контрастивний аспект.

Бова Є., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Волкова Л.М.).

15. Темпоральні дискурсивні маркери в англомовному дискурсі.

Галенко Т., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Волкова Л.М.).

16. Питання-перепити як компоненти мовленнєвої взаємодії.

Грежук Ю., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Волкова Л.М.).

17. Мовленнєві засоби заповнення комунікативних лакун в англомовному діалогічному дискурсі.

Ковальчук Ю., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Волкова Л.М.).

18. Контрактивні дискурсивні маркери в англомовному діалогічному дискурсі.

Кришевич Д., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Волкова Л.М.).

19. Non-Verbal Means of Designating Perfume Smell in Present-Day English Advertising Discourse.

Малей О., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: ст. викл. Янова О.А.).

20. Стратегії уникнення відповіді в діалогічному дискурсі.

Покляцька І., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Волкова Л.М.).

21. Самопрезентація в англомовному діалогічному дискурсі.

Яциків Н., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Волкова Л.М.).

 

4 квітня 2013р., 14.00,  ауд. 115

Секція: Проблеми взаємодії мови і культури в добу глобалізації.

Керівники:   проф. Валігура О.Р.

проф. Дворжецька М.П.

доц. Шнуровська Л.В.

Детальніше

ДОПОВІДІ:

1. Phonetic Features of Ukrainian English: Cognitive and Sociocultural Perspectives.

Валігура О., професор кафедри  германської і фіно-угорської філології.

2.Communicative Phonetics of English Discourse from the Global Civilization Perspective.

Дворжецька М., професор кафедри германської і фіно-угорської філології.

3. HomoloquensfromAmerican Lingua-culturalPerspective.

Паращук В., професор кафедри германської філології КДПУ імені В.Винниченка.

4. Гумористична маркована лексика як мовна категорія.

Антонюк Н., професор кафедри іноземних мов Академії адвокатури України, Титаренко О., професор кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

5. Communication in English and Ukrainian Languages in Canada from Socioculture Perspective.

Бондаренко В., доцент кафедри практики англійської мовиСумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.

6. Simple-Correspondent Transliteration System of Eastern-Slavonic Latinics.

Вакуленко М., доцент Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

7. Емотивна зумовленість інтерференції в іншомовному мовленні білінгва.

Шнуровська Л., доцент кафедри германської і фіно-угорської філології.

8. Варіативність тонального компонента просодії у реалізації комунікативних стратегій переконання в англомовних зверненнях американського президента до народу.

Савчук В., старший викладач кафедри іноземної філології і методи навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

9. Акустичний аналіз голосних у діловому англомовному дискурсі.

Танчинець М., старший викладач кафедри іноземної філології і методи навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

10. Лінгвокультурологічні особливості постколоніального художнього тексту.

Бурко В., викладач кафедри іноземних мов ТНПУ імені В. Гнатюка.

11. Фонетичні особливості системи англійського ненаголошеного вокалізму.

Варлакова А., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Валігура О.Р.).

12. Семантична взаємодія в межах комплексного комунікативного акту підбадьорювання.

Гузерчук О., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Валігура О.Р.).

13. Глобалізаційні процеси: сучасне мовне становище у Словаччині.

Девіцька А., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Валігура О.Р.).

14. Результати аудитивного аналізу лінгвокогнітивних особливостей просодичногооформлення англійських притч.

Мусієнко Ю., аспірантка ІІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Валігура О.Р.).

15. Аудитивний аналіз англомовних інтерв’ю аудиторами-інформантами.

Рубчак О., аспірантка ІІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Валігура О.Р.).

16. Результати аудитивного аналізу просодичної організації комунікативної стратегії ухилення.

Хоміцька М., аспірантка ІІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Валігура О.Р.).

17. Соціофонетичні ознаки стандартної американської вимови.

Град Н., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Валігура О.Р.).

18. Етнокультурні ознаки вимовного акценту в англійському мовленні українців.

Кузьмичова І., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Шнуровська Л.В.).

19. Ритміко-інтонаційні характеристики міжнародного стандарту англійської мови.

Савчук К., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Дворжецька М.П.).

20. Соціальні фактори інтерферованого англійського мовлення шведів.

Сивкова К., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: доц. Шнуровська Л.В.).

21. Американський стандарт англійської мови: проблеми взаємодії мови і культури.

Соляник Т., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Дворжецька М.П.).

22. Соціокультурна варіативність сучасного британського стандарту англійської мови.

Штонда А., магістрант факультету германської філології (Науковий керівник: проф. Дворжецька М.П.).

 

 4 квітня 2013р., 10.00 ауд. 606 ІІІ корп.

Секція: Германістика в Україні та в світі.

Керівники:   проф. Гамзюк М.В.

проф. Кияк  Т.Р.

проф. Стеріополо О.І.

 

Детальніше

ДОПОВІДІ:

1.  Interkulturelle Kommunikation im Bereich der Translation.

Кияк Т., професор кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови КНУ імені Тараса Шевченка.

2. Gebrauch der Paralleltexte in der Translationsdidaktik.

Білоус О., професор кафедри перекладу та загального мовознавства КДПУ імені В.Винниченка.

3. Übersetzerische Transformationen in Diachronie.

Долгополова Л., професор кафедри німецької мови і перекладу КНЛУ.

 1. InhalticheMerkmaledesKonzeptesFRAUinderukrainischenKultur: aufgrundderWerkeJosephRoths.

Коцюба O., професор кафедри німецької мови і перекладу КНЛУ.

5. SprachsituationenindermehrsprachigenBukowina (1774/1940).

Огуй O., професор кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЧНУ імені Юрія Федьковича.

6.Übersetzungsbezogene Besonderheiten der Wiedergabe der Fachtexte.

АртьомцевO., доцент кафедри німецької мови і перекладу КНЛУ.

7. Особливості міжмовного контактування на Закарпатті: фонетичний та лексичний аспекти.

Гвоздяк О., доцент німецької філології УжНУ.

8. Wortschatz der österreichischen Variante der deutschen Sprache aus kulturologischer Sicht.

Євтихова І., доцент кафедри німецької філології Кримського інженерно-педагогічного університету

9. Synästhetischer Einschätzung Geschmack der gespannten und ungespannten deutschen Verschlusslaute.

Рудківський О., доцент кафедри німецької філології КНЛУ.

10. KonzeptuelleSemantikals  Übersetzungsaufgabe.

Синєгуб  С., доцент кафедри німецької мови і перекладу КНЛУ.

11. DeutscheSubstantivemitHalbpräfixenals Übersetzungsobjekt.

Мамченко С., викладач кафедри німецької мови і перекладу КНЛУ.

12. Übersetzungsbezogene Besonderheiten der Wiedergabe des Porträtslexikons der literarischen Texte.

СалієваO., викладач кафедри німецької мови і перекладу КНЛУ.

13. Стилістика і поетика – спільне і відмінне.

Іваненко С., професоркафедри іноземних мов природничих факультетів НПУ імені М. П. Драгоманова.

14. До проблеми німецько-українських запозичень на Буковині.

Кушнерик В., професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЧНУ імені Ю.Федьковича.

15. Соціолінгвістичні проблеми вивчення масової комунікації.

Петренко О., професор кафедри теорії мови та літератури Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

16. Територіальна варіативність приголосних у сучасній німецькій мові.

Бондаренко Е., доцент кафедри германських і романських мов КНЛУ.

17. SyntaklischeMittelderArgumentationinderSchriftstückendesDeutschenBauernkrieges.

Гавриш O., доцент кафедри товарознавства і комерційної діяльності у сфері будівництва КНУ будівництва і архітектури.

18. Соціально-культурна адаптація німецьких переселенців у Південній Бессарабії.

Головина Н., доценткафедри німецької філології і перекладу ІДГУ.

19. Засоби вербальної комунікації німецькомовного Інтернет-дискурсу.

Ларькова Л., доцент кафедри германських і романських мов КНЛУ.

20. Мовні інновації в сучасній німецькій щоденниковій літературі.

Пилипенко Р., доцент кафедри германської філології КНУ імені Тараса Шевченка.

21. Фонетичні параметри німецького спонтанного мовлення.

Зінченко О., старший викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ.

22. Перцептивні й акустичні параметри німецького підготовленого мовлення.

Вольфовська О., старший викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ.

23. Досвід з забезпечення актуальності навчального матеріалу засобами авторської, навчальної, інтерактивної комп’ютерної програми, як втілення сучасних тенденцій в методиці викладання німецької мови.

Ковтун В., старший викладач кафедри німецької мови КНЕУ імені В. Гетьмана.

24. Особливості дитячої мовної картини світу на прикладі шкільних творів.

Рядок В., викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ.

25. Система диференційних ознак та її модифікації.

Бурка Н., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Перебейнос В.І.)

26. Семантика дієслівного префікса bе- в німецькій мові.

Бакуменко О., аспірантка І року навчання кафедри німецької філології КНЛУ. (Науковий керівник: проф. Долгополова Л.А.).

27. Problemeder ÜbersetzungderPassivkonstruktionen.

Горбач Е.,аспірантка І року навчання кафедри німецької мови і перекладу КНЛУ (Науковий керівник: проф. Бориско Н.Ф.)

28. Просодичні параметри реми у політичному дискурсі.

Падалка О., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Стеріополо О.І.)

29. Фоностилістика: основні принципи і положення.

Савош Л., аспірантка І року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Стеріополо О.І.)

30. Специфіка функціонування голосної /ɛ:/ у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії та Швейцарії.

Сольська Т., аспірантка ІІ року навчання кафедри германської і фіно-угорської філології КНЛУ (Науковий керівник: проф. Стеріополо О.І.)

31. Spezifik der Wiedergabe des deutschen Werbeslogans: übersetzerische Transformationen.

Гаврилюк А., магістрант факультету перекладачів (Науковий керівник: доц. Сухомлин В.В.).

32. Die Einzelheiten der  Übersetzung der Termins-Komposita in den deutschen Fachtexten.

Михайленко М., магістрант факультету перекладачів (Науковий керівник: проф. Стеріополо О.І.).