Волкова Лідія Михайлівна

Заслужений працівник освіти України.

Професор кафедри германської і фіно-угорської філології, кандидат філологічних  наук. 

Викладає наступні курси:

  • Теоретична граматика англійської мови (для студентів бакалаврату)
  • Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень (для студентів магістратури)
  • Загальне мовознавство (для студентів бакалаврату)
  • Вибірковий курс для студентів магістратури «Дискурсивний аналіз службових одиниць сучасної англійської мови»
  • Вибірковий курс для студентів бакалаврату «Секрети успішної комунікації: англомовні дискурсивні маркери»

Також Л. М. Волкова здійснює наукове керівництво дипломними роботами студентів-магістрантів та курсовими роботами студентів-бакалаврів.

Наукова діяльність є пріоритетним напрямом роботи Л. М. Волкової. Під її керівництвом було захищено 13 кандидатських дисертацій.

Професор Волкова Л.М. є автором численних публікацій, як наукового так і науково—методичного характеру. Вона є автором наступних посібників (одноосібно):

  • Теоретична граматика сучасної англійської мови. Київ: Видавничий центр КНЛУ. – 2007. – 120 с.
  • Theoretical Grammar of English: Modern Approach. – Київ: Освіта України, 2009. – 256 с. (гриф МОН).
  • Theoretical Grammar Practice. – Київ: Освіта України, 2012. – 147 с. (гриф МОН)
  • Function Words in Language and Speech. – Київ: Освіта України, 2012. – 204 с. (гриф МОН).

Серед численних наукових публікацій Лідії Михайлівни слід зазначити  статтю, що належить до наукометричної бази даних  Web of Science:

Pragmatic markers in English dialogical discourse // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2017, vol. II(1), June 2017/  P. 379-427. DOI: 10.1515/lart-2017-0010.