СОКОЛЕЦЬ Ірина Іллівна

Посада: доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Курси, які читаються: 

Практична граматика англійської мови

Теоретична фонетика англійської мови

Здійснюється керівництво науковою роботою студентів, магістерськими і курсовими роботами

Професійні інтереси: іноземні мови, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, культура мовлення, перекладознавство

У науковому доробку більше 90 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях

Регулярно долучається до тренінгів, семінарів та вебінарів за участі всесвітньовідомих науковців