Пініч Ірина Петрівна

Посада: доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Персональний профіль Web of ScienceResearcher ID G-2007-2019

Персональний блог: https://emotsio.blogspot.com

Контактна інформація: e-mail iryna.pinich@knlu.edu.ua

Освіта і наукова кваліфікація

2017-2019 р.р.          докторантура Київського національного лінгвістичного університету, Київ, Україна

2015 р. – доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

2009 р. -кандидат філологічних наук Київський  національний лінгвістичний  університет – Київ

Тема докторської дисертації: “Лінгвоемотіологія ідеологем у британському художньому дискурсі кінця 18 – початку 19 століття”

Науковий консультант: професор, -доктор філологічних наук Васько Р.В.

Вчене звання доцента

Атестат доцента 12ДЦ №042905

Диплом кандидата філологічних наук ДК № 055310

Тема кандидатської дисертації: “Окличні висловлювання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: семантика та функціонування”

2002-2008 рр.           аспірантура Київського національного лінгвістичного університету, Київ, Україна

1999-2000 н.р.          магістратура Київського державного лінгвістичного університету, Київ, Україна

1995-1999 н.р.          бакалаврат Київського державного лінгвістичного університету, Київ, Україна

Експертна діяльність

Член редколегії фахових наукових видань

Lege Artis: Language Yesterday,Today, Tommorow, Трнава, Словакія.

• Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, Київ, Україна.

Курси, які читаються:

  • «Вступ до мовознавства» (1курс).
  • «Практична граматика англійської мови» (2-ий та 3-ій курси).
  • «Теоретична граматика англійської мови» (4-ий курс).
  • Здійснює керівництво підготовкою магістерських і курсових досліджень у галузі лінгвістики емоцій. Тематика робіт: https://emotsio.blogspot.com

Курси за вибором:

  • «Емоційна комунікація у політкультурних дискурсивних практиках» (5 курс)
  • «Сентимент-аналіз як метод лінгвістичного аналізу» (5 курс)
  • «Лексичні і синтаксичні засоби вираження емоцій» (4 курс)

Вибрані публікації за останні 5 років:

Pinich, I. (2020). Emotions in metamental organization of ideologies. LOGOS: A Journal, of religion, philosophy comparative cultural studies and art, 103, p.18-29. https://doi.org/10.24101/logos.2020.23

Pinich, I. (2019). Affective-discursive practices of anger and indignation in the sustainability of Victorian ideology. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, IV (2), December 2019, p. 216-260. https://lartis.sk/wp-content/uploads/2019/11/Pinich_Issue-2_2019.pdf

Pinich, I. (2019). The discursive emotional aspect of ideological transitions in the Victorian age. Вісник Київського Національного Лінгвістичного Університету. Серія Філологія. Київ: Вид-во КНЛУ, Т. 22 (1), р. 66–77. https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170160

Pinich, I. (2019). The re-establishment of ideologeme JUSTICE in “grey-zone” moral emotions of a raising Victorian ideology. Advanced education: scientific journal. Kyiv: Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute, Publishing House “Polytechnica”, №12, р. 236-243. https://doi.org/10.20535/2410-8286.148784

Pinich, I. (2018). Religious ideologemes in transition: A residue of theological virtues in the emotionalist ethics of Victorian novels. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, III (1), p. 274-313. http://archive.sciendo.com/LART/lart.2018.3.issue-1/lart-2018-0008/lart-2018-0008.pdf

Pinich, I. (2018). Mind work of ideology: A function-operator perspective. Science and education a new dimension. Philology, VI (151), p. 50-53. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_vi_151_44.pdf

Pinich, I. (2018). Negative self-conscious moral emotions in constructing Victorian moral identity (a corpus-based study). Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Херсон: ХДУ, № 76, с. 78-85. https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/556/554

Pinich, I. (2018). Positive moral emotions in cultivating ideology of VICTORIAN MORALITY (a corpus-based study). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 1 (69). Ч. 2, с. 96–101. DOI: 10.25264/2519-2558-2018-1(69)/2-96-101

Pinich, I. (2017). Pragmatics of emotionality in discourse processing: Prolegomena to ideology shaping engines. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, II (1), p. 262-298. DOI: 10.1515/lart-2017-0007