Коломієць Валентина Олексіївна

Посада: доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

Вчений ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Дисципліни:

Практична граматика англійської мови

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Професійні інтереси: методика викладання іноземної мови, інноваційні технології викладання іноземних мов, викладання іноземних мов за професійним спрямуванням, міжкультурна комунікація, термінознавство, перекладознавство

Основні публікації:

  1. Організація самостійної роботи магістрантів з англійської мови професійного спрямування в умовах болонського процесу // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 березня – 31 березня 2017 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017.  – Стор. 584-586. (тези)
  2. Нові явища в граматиці сучасної англійської мови (корпусне дослідження) // Ad orbem per linguas. До світу через мови : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–22 березня 2019 р. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2019.  – Стор. 137-138.
  3. Принципи відбору автентичних відеоматеріалів для навчання англійської мови професійного спрямування у  закладах вищої освіти // «Ad orbem per linguas. До світу через мови» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Світ як інтертекст», 17–18 червня 2020 року. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2020. – Стор. 434-435.
  4. Типові помилки при вивченні англійської мови : навч. посіб. для студентів немовних спеціальностей закладів вищої освіти [Електронний ресурс] : локальне електронне видання – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2020. – 147 с. Режим доступу: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/756.
  5. Короткий англо-український словник з комп’ютерної лінгвістики – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2022. – 101 с. Режим доступу: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/2589.
  6. Особливості укладання спеціалізованого перекладного словника з комп’ютерної лінгвістики // «Ad orbem per linguas. До світу через мови» : Матеріали міжн. наук.-практ. відеоконференції «Україна у транскультурному й мультимодальному світі», 25 травня 2022 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2022. – С. 112-114. (тези)