Зінченко Ганна Євгенівна

У 2015 році захистила дисертацію на тему “Розвиток аппозитивних конструкцій в англійській мові VII–XVII століть: структурно-функціональний аспект” та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності “Германські мови”. Здійснює наукове дослідження у галузі історичного синтаксису германських мов та генеративної граматики.

Викладає такі дисципліни:

 • Історія англійської мови
 • Практична граматика англійської мови (І, ІІ, ІІІ курси)
 • Слово і речення в історії англійської мови (вибіркова дисципліна для студентів  ІІІ курсу)

Основні публікації:

 1. Zinchenko, H. (2018). The Syntactic Status of Oblique Subject in Germanic Languages. Studia Philologica (Філологічні студії), (2), 47-51. https://doi.org/10.28925/2311-2425.2018.11.7 Index Google Scholar
 2. Zinchenko, H. (2019) Null Subjects in Old Germanic Languages. Studia Philologica (Філологічні студії), 13, 36-40. https://doi.org/10.28925/2311-2425 Index Google Scholar
 3. Academic English Glossary for Postgraduate Students: Словник академічної англійської мови для студентів-магістрантів / Г. Є. Зінченко, В. Ф. Ставцева. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. – 154 с.
 4. Англійські прислів’я та їхні українські відповідники / Ганна Зінченко. – К. : Арій, 2017. – 112 с.
 5. Зінченко Г. Є. Тенденції розвитку аппозитивних конструкцій в англійській мові VII – XVII століть. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Україна і світ: діалог мов та культур”], (Київ, 29 – 31 березня 2017 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. –  С. 109–111.
 6. Zinchenko H. The Notion of Oblique Subject in Germanic Languages матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з проблем теоретичної та прикладної лінгвістики, м. Київ – Білосток, 16 – 17 листопада, 2018, С. 40-43.
 7. Zinchenko H. Ye. Syntactic Properties of Oblique Subjects in Modern Icelandic В О. А. Решетник (Ред.), Ad orbem per linguas. До світу через мови. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Світ як інтертекст», 17–18 червня 2020 року. (сс. 410-412). Київ: Вид. центр КНЛУ.
 8. Zinchenko H. The Position of Subjects: a Generative Perspective В С. В. Петренко (Ред.) Філологічні й педагогічні студії. Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції “Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя”, 17 листопада 2020 року. (сс. 28-31). Київ: ПП АВІАЗ, 2020.
 9. Zinchenko Н.  Old English Impersonal Constructions В М. О. Зінченко, Г. С. Голуб (Ред.) Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук”, 15 грудня 2020 року. (сс. 405-407). Луцьк, 2020.
 10. Zinchenko H. Assigning Case to Subjects in German В О. А. Решетник (Ред.), Ad orbem per linguas. До світу через мови. Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції «Світ цінностей і цінності у світі», 13–14 травня 2021 року. (сс. 554-555). Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021.