Субота Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Персональний профіль ORCID iD: 0000-0003-1496-1681

Контактна інформація: serhey.subota@knlu.edu.ua

У 2006 р. закінчив факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, має диплом з відзнакою за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)” і кваліфікацію вчителя мови (англійської та німецької) і зарубіжної літератури.

Після закінчення університету, з 2006 по 2008 роки працював асистентом кафедри іноземних мов Білоцерківського інституту економіки та управління.

З 2008 по 2009 роки працював викладачем кафедри германської і фінської філології в Київському національному лінгвістичному університеті.

З 2009 по 2012 року навчався в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету з відривом від виробництва  за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Тема кандидатської дисертації: “Фонемна структура кореневої морфеми в давньо-, середньо- та новоанглійський період (на матеріалі лексикографічних джерел)”.

З 2012 року дотепер працює доцентом кафедри германської
 і фіно-угорської філології в Київському національному лінгвістичному університеті.

Курси, які читаються:

  • «Практична граматика англійської мови» (1 курс).

  • «Вступ до германської філології» (2 курс).

  • «Історія англійської мови» (3 курс).
 •  Вибрані публікації за останні 5 років:


   • Субота С.В. Фонемна структура кореня в готській мові (комплексний кількісний аналіз на матеріалі словників)  // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія, 2023. – Т. 26. – № 1. – С. 139-154
   • Субота С.В. Фонемний інвентар готської мови // AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ. Наративи сучасної України у світовій геополітиці: матеріали Міжнародної науково-практичної відео конференції, 18-19 травня 2023 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2023.– С. 306-308
   • Субота С.В. Фонологічна концепція С. К. Шаумяна// AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ. Україна у транс культурному й мультимодальному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної відео конференції, 25 травня 2022 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2022.– С. 247-249
   • Субота С.В. Моделююча сила  канонічних форм давньоанглійських префіксів // AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ. Світ цінностей і цінності у світі: матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції, 13–14 травня 2021 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2021.– С. 381-383
   • Субота С.В. Графічні та морфологічні особливості англомовного Інтернет-дискурсу (на матеріалі коментарів у соціальній мережі Facebook) //Science and education: A new dimension. Philology. Budapest: Seanewdim, 2020, Vol. VIII (69), Issue. 234, Sept. 2020. p. 65-69. DOI: 10.31174/SEND-Ph2020-234VIII6
   • Субота С.В. Фонетична асиміляція запозичень романського походження в давньоанглійській мові //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції СВІТ ЯК ІНТЕРТЕКСТ, 20 – 22 червня 2020 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2020.– С. 314-316
   • Субота С.В. Фонетичні особливості кримсько-готської мови // AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 22 березня 2019 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019.– С. 350-352