Корнійко Ірина Валеріївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

стаж роботи в КНЛУ – 31 рік

Курси – «Німецька мова» (як друга іноземна), «Практичний курс перекладу німецької мови», «Інтернет-дискурс у сучасній німецькій мові: лексичні одиниці та граматична будова», «Німецькомовні тексти художньої літератури: фонетичний, лексичний та граматичний аспекти»

Iryna.Korniiko@knlu.edu.ua