Бондаренко Е.С. 

Посада: доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж педагогічної роботи: 34 роки

Дисципліни, які викладаються: Німецька мова, Культура усного і писемного мовлення німецької мови.

Дисципліни за вибором: Міжкультурна комунікація: перекладознавчий аспект (німецька й українська мови), Усний німецькомовний дискурс: фонетичні та фонологічні аспекти, Німецькомовні тексти художньої літератури: фонетичний, лексичний та граматичний аспекти.

Наукові інтереси: фонетика і фонологія німецької мови, міжкультурна комунікація, методика викладання іноземних мов, інноваційні технології викладання іноземних мов.

Має 34 публікації, з них 27 наукових та 7 навчально-методичного характеру, в тому числі одна публікація у наукометричній базі Web of Science. Є співавтором підручника “Навчально-методичний комплекс DU 2: Підручник (німецькою мовою) для студентів закладів вищої освіти” (Вінниця: Нова Книга, 2011. – 344 с.).

З 2007 року відповідальний редактор фахового наукового журналу “Германістика в Україні”.