Черненко Ольга Віталіївна

 

53862949_1203591873128836_4046164973028638720_n

Посада: доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

імені професора Г.Г. Почепцова

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Контактна інформація:

e-mail: ukrum2013@gmail.com

Освіта

Кандидат філологічних наук

Київський національний лінгвістичний університет – Київ, Україна, диплом 2008 р.

Тема кандидатської дисертації

“Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної мовленнєвої взаємодії (на матеріалі англомовної прози XX століття)”

Курси, які читаються:

  • “Практична граматика англійської мови (ІІ, ІІІ курс)”
  • “Теоретична граматика англійської мови (IV курс)”

Курси за вибором:

  • “Лінгвістичні аспекти дослідження конфліктного дискурсу (ІІІ курс)”

Вибрані публікації за останні 5 років:

  1. Соціально-психологічні чинники формування завершальної фази конфліктного дискурсу / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2015. – Вип. 31. – С. 150-157.
  2. Артиклі та прийменники англійської мови. – Довідник. – К.: Арій, 2017. – 48 с.
  3. Лексико-граматичні засоби ведення конфліктного дискурсу / Матеріали науково-практичної конференції “ Україна і світ: діалог мов та культур ” – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2018. – С. 368-370.
  4. Моделювання лінгвоконцептуального простору завершальної фази конфліктного дискурсу / Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”. – 2018. – Вип. 1 (15). – С. 341-345.
  5. Conflict-management strategies in fictional discourse / Матеріали науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2019. – С. 367-369.
  6. Конверсаційні стратегії конфліктного дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2019. – Вип. 31. – С. 123-130.