Опитування здобувачів вищої освіти за освітніми програмами спеціальності 035 Філологія

Шановні викладачі!
Шановні студенти!
Шановні роботодавці!

Запрошуємо Вас узяти участь в обговоренні проєктів 3-х освітньо-професійних програм (“Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад, “Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад”, “Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад”)  та пройти анонімне анкетування.

Ваші зауваження і пропозиції просимо надавати гарантам ОПП, завідувачам випускових кафедр, деканам факультетів, які забезпечують розроблення і функціонування кожної освітньо-професійної програми, підготовку фахівців з цих програм.

Контактні дані кожного гаранта ОПП, завідувача випускової кафедри, декана факультету подано після тексту конкретної освітньо-професійної програми.

https://docs.google.com/forms/d/1iWsJsEEAJB-dmk50O93VYBJAkV4cU57NJ85kldRLa_M/edit

https://docs.google.com/forms/d/1QX-fZtW8Lm72RWMspMUhPoPLPfzCOP-AJL8Q9lZGD7Q/edit#responses

 

 

МКР з практичної граматики англійської мови на ІІІ курсі

Шановні студенти! 

Нагадую, що МКР з практичної граматики англійської мови на ІІІ курсі  відбудеться у пятницю, 18.12.20, на другій парі, о 9.40.  

Сама МКР і бланки відповідей будуть  надіслані на пошту Micrisoft Outlook, починаючи з 9:30. 

 Студенти мають заповнити бланк відповіді та о 10.50 надіслати його на електронну пошту своїм викладачам для перевірки.     

Бланк відповіді  має бути збережений у форматі Word i підписаний із зазначенням прізвища, групи та дисципліни.  У темі докмента  слід вказати групу та прізвище, коли будете його надсилати. 

Роботи студентів, які не будуть надіслані вчасно,  будуть оцінюватися в меншу кількість балів (кількість балів, відніматиметься за невчасно надіслану МКР  в  залежності  від часу запізнення).  

Роботи, які надсилаються на перевірку через 10 хв. і більше після завершення кінцевого терміну (11:00), не будуть перевірятись! 

Якщо виникають технічні проблеми, відразу телефонуйте викладачам. 

Про результати перевірки МКР буде повідомлено електронною поштою.  

 

         Зав. секцією пр. граматики англ. мови  ІІІ к., Сабо О.А.   

МКР з практичної граматики англійської мови

Шановні студенти!

Написання МКР із Практичної граматики англійської мови 

на І курсі відбудеться у п’ятницю 18 грудня о 8.00-9.00 (І пара)

на ІІ курсі відбудеться у п’ятницю 18 грудня о 11.20-12.20 (ІІІ пара)

на ІІІ курсі відбудеться у п’ятницю 18.12.20, на другій парі, о 9.40. 

Прохання усім ознайомитися з “Положеннями про МКР для студентів”

Положення для студент__в_Практична граматика_МКР_1 курс_СО+Ф__лологи_I семестр 2020-2021

Положення для студент__в_Практична граматика_МКР_2 курс_СО+Ф__лологи_III семестр 2020-2021

Пр гр 3к, 5 сем. Дистанційне навчання.. 2020

Силабуси навчальних дисциплін

СИЛАБУС Сучасні теорії і практики філологічної науки

силабус 20 – СО (Німецька мова як друга іноземна)

силабус 20 – Філологія (Німецька мова як друга іноземна)

Силабус_Дискурсивний аналіз службових одиниць сучасної англійської мови

Силабус_Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень

Силабус_теорграм_МЛа

Силабус_теорграм_СО_new

Силабус 014 СO Культура усного та писемного мовлення – 14 кредитів

Силабус 014 СO Культура усного та писемного мовлення – 15 кредитів

Силабус 035 Філологія Культура усного та писемного мовлення

мла силабус 2 курс нім мова

со силабус 2 курс нім мова

сх силабус 2 курс нім мова

Силабус_Практична граматика англ мови 1 курс_СОа_2020-2021.doc

Силабус_Практична граматика англ мови 1 курс_Філологія_2020-2021.doc

Силабус_Практична граматика англ мови 2 курс_СОа_2020-2021.doc

Силабус_Практична граматика англ мови 2 курс_Філологія_2020-2021.doc

Силабус МЛа Друга іноземна (німецька) мова

Силабус СОа Друга іноземна (німецька) мова

Силабус ВСТУП до герм.філ.

Силабус Історія англійської мови (ФІЛОЛОГІЯ)

Силабус — Ім СОа 3 к Сабо О.А. 9.12.20

Силабус — Пр гр 3 к. Сабо О.А. СО

Силабус — Пр гр 3 к. Сабо О.А. Філ.. 9.12.20

Силабус_Теор. фонетика англ. мови (035 Філологія)_III

Силабус_Tеор. фонетика англ. мови (014 СО)_IV

Порядок проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій

Сем. контроль_Теоретична граматика англійської мови_2020-2021

Сем.контроль_Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень_20-21

Положення_Практична граматика_МКР_ЗАЛІК_1 курс_СО+Філологи_грудень 2020

Положення_Практична граматика_МКР_ЗАЛІК_2 курс_СО+Філологи_грудень 2020

Порядок семестр_контр_Емоційна комуніація_Пініч

Емоційна комунікація_(заочне)_Пініч

Дист.навч_Курс_за_вибором_положення2020

Пр гр 3к, 5 сем. Дистанційне навчання.. 2020

МКР-Сем.контроль_Вступ-до-германської-філології_2020-2021

МКР + Сем.-контроль_ІСТОРІЯ-англійської-мови_2020-2021

11.11_Теорфонетика_МЛа_положення2020

Друга іноземна (німецька) Семестровий контроль IсемМЛа

Друга іноземна (німецька) мова Семестровий контроль IсемСОа

Порядок проведення семестрового контролю

(Культура усного та писемного мовлення) магістратура

Семестровий контроль I сем. МЛа Друга іноземна (німецька) мова

Семестровий контроль I сем.СОа Друга іноземна (німецька) мова

Порядок проведення семестрового контролю з німецької мови 3 семестр

Тематика магістерських робіт (2020-2021 н.р.)

Теми дипломних робіт (Волкова Л.М.)

Теми дипломних робіт_(Пініч І.П.)

Теми курсових і дипломних робіт (Березенко В.М.)

Теми дипломних і курсових робіт (Соколець І.І.)

Теми дипломних і курсових робіт (Субота С.В.)

Тематика дипломних робіт (Алексієвець_О.М.)

Дипломні роботи (Черхава О.О.)

Курсові роботи (Черхава О.О.)

 

Курси за вибором (2020)

Граматика емоцій_Пініч (4 курс)

Емоційна комунікація_Пініч (магістри)

Лінгвістичні аспекти дослідження конфліктного дискурсу

 _Черненко О.В. (3 курс)

Просодичні засоби інтенсифікації висловлень сучасного англійського мовлення_Алексієвець О.М. (4 курс)

Курс за вибором_Волкова Л.М.

Вибіркова дисципліна «Англійська мова в галузі
інформаційно-комунікаційних технологій»

 

Граматика емоцій_Пініч

Емоційна комунікація_Пініч

 

 

Програма атестаційного іспиту з першої іноземної мови (угорської) та перекладу (у дистанційному режимі)

Програма атестаційного іспиту з першої іноземної мови (угорської) та перекладу у дистанційному режимі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Програма_ЕК_угорці 12.05.2020

 

 

 

МКР з практичної граматики англійської мови (ІІІ курс)

Шановні студенти!

Завдання з МКР з практичної граматики англійської мови (для 3 курсу)  і бланки відповіді будуть розміщені тут о 08.30 (28.05):

МКР,УІ сем Пр.Гр 28.05.2020

Answer-sh Пр.гр 28.05.2020

При написанні МКР з практичної граматики ІІІ курсу бланк відповіді має бути збережений у форматі Word i підписаний із зазначенням прізвища, групи та дисципліни. Наприклад: Петренко, МЛа 03-17,МКР,Gr.
Усі роботи студентів мають бути надіслані на ел. пошту ваших викладачів  до 10:00 (28.05.2020).
Роботи, які надсилаються на перевірку після 10:00, перевірятись не будуть!