Питання до екзамену

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

 1. Історія типологічних і порівняльно-типологічних досліджень в Європі та США.
 2. Типологічні й порівняльно-типологічні дослідження ХІХ ст.
 3. Типологічні й порівняльно-типологічні дослідження ХХ ст. Типологічні школи.
 4. Типологія фонологічних систем сучасних англійської і української мов.
 5. Типологія вокалічних систем сучасних англійської і української мов.
 6. Типологія консонантних систем сучасних англійської і української мов.
 7. Типологія лексичних систем сучасних англійської і української мов:
 8. Типологія морфологічних систем сучасних англійської і української мов.
 9. Зіставна характеристика іменника в сучасних англійській і українській мовах.
 10. 10. Зіставна характеристика дієслова в сучасних англійській і українській мовах.
 11. 11. Типологія синтаксичних систем сучасних англійської і української мов.
 12. 12. Типологія словосполучення сучасних англійської і української мов.
 13. 13. Типологія речення сучасних англійської і української мов.