Питання до екзамену.

 1. Історія типологічних і порівняльно-типологічних досліджень в Європі та США.
 2. Типологічні й порівняльно-типологічні дослідження ХІХ ст.
 3. Типологічні й порівняльно-типологічні дослідження ХХ ст. Типологічні школи.
 4. Типологія фонологічних систем сучасних нідерландської і української мов.
 5. Типологія вокалічних систем сучасних нідерландської і української мов.
 6. Типологія консонантних систем сучасних нідерландської і української мов.
 7. Типологія лексичних систем сучасних нідерландської і української мов:
 8. Типологія морфологічних систем сучасних нідерландської і української мов.
 9. Зіставна характеристика іменника в сучасних англійській і українській мовах.
 10. Зіставна характеристика дієслова в сучасних англійській і українській мовах.
 11. Типологія синтаксичних систем сучасних нідерландської і української мов.
 12. Типологія словосполучення сучасних нідерландської і української мов.
 13. Типологія речення сучасних нідерландської і української мов.