Порівняльна типологія фінської та української мов

  1. Плани семінарських занять.
  2. Питання до екзамену.
  3. Література.