Кондратенко Вікторія Валеріївна

2019 р. – закінчила Київський національний лінгвістичний університет, здобула кваліфікацію викладача німецької та англійської мови, а також зарубіжної літератури.

01.02.2020 – 27.08.2020 рр. – викладач кафедри германських мов.

27.08.2020 по теперішний час – викладач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова.

З 01.09.2019 р. – проводить практичні заняття з німецької мови як другої іноземної на I та II курсах факультету германської філології.

Контакти: viktoriia.kondratenko@knlu.edu.ua