Безсмертна Ірина Юріївна

 Безсмертна І.Ю.

Закінчила з відзнакою факультет німецької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, отримала спеціальність “німецька та англійська мова”, здобула кваліфікацію “Вчитель німецької та англійської мов середньої школи”.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації 24 рокі, в тому числі у даному навчальному закладі – 15 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації:

11.10.1972 р. – 06.05.1980 р. – асистент кафедри іноземних мов Київського інституту інженерів цивільної авіації;

15.03.2004 р. – 31.08.2019 р. – старший викладач кафедри германських і романських мов.

01.09.2019 р.- 27.08.2020– старший викладач кафедри германських мов.

27.08.2020 по теперішний час – старший викладач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова.

 

З 15.03.2004 р. проводить практичні заняття з німецької мови як другої іноземної на ІІІ, IV, V курсах факультету германської філології та ІІІ курсі факультету сходознавства.

З вересня 2008 р. по вересень 2019 р.  виконувала обов’язки завідувача методичної секції V курсу.

З вересня 2019 виконує обов’язки завідувача методичної секції ІV курсу.

Має 6 публікації, з них 5 наукових та 1 навчально-методичного характеру, в тому числі 1 наукова публікація у провідних фахових виданнях України. Є співавтором посібника “Навчальний посібник для самостійної роботи з німецької мови як другої іноземної для студентів 5 курсу”(К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 100 с.) За останні п’ять років опубліковано 2 наукові праці. У квітні 2018 та березні 2019 року взяла участь у міжнародній науковій конференції.

Контакти: e-mail: iryna.bezsmertna@knlu.edu.ua