Зінченко Оксана Анатоліївна

Зінченко О. А.

Кандидат філологічних наук

Закінчила з відзнакою факультет германської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2005 р.).

2005-2007 р.р. працювала викладачем кафедри німецької філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Фонетичні параметри усного мовлення чоловіків і жінок (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі німецького спонтанного мовлення)» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету.

З 2010-2012 р.р. – викладач кафедри германських і романських мов Київського національного лінгвістичного університету.

З 2012-2015 рр. виконувала обов’язки заступника декана факультету германської філології Київського національного лінгвістичного університету.

З 2016 р. – доцент кафедри германських і романських мов Київського національного лінгвістичного університету.

З 2019 р. відповідальна за координацію виховної діяльності в Київському національному лінгвістичному університеті.

З 27 серпня 2020 р. доцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова.

З вересня 2020 р. Уповноважена особа Університету для дій у випадку виявлення осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби.

Вибрані публікації:

  1. Deutsch als zweite Fremdsprache für Magister-Studenten (Fachrichtung „Übersetzen und Dolmetschen“) : K.I. Mizin, O.A. Zintschenko. – Krementschuk : PU Schtscherbatych O.W., 2015. – 148 S.
  2. Гендерный аспект фонетических особенностей немецкой спонтанной речи // Вчені записки Серія: Мова і література Спільне видання – Baki – Kiev – Minsk № 2 – 216 р С. 114-120.
  3. Тема-рематичне членування висловлень у сучасному німецькому спонтанному мовленні чоловіків і жінок // Наукові записки. – Випуск 154 – Серія : Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. С. 767-772.
  4. Німецька мова як друга іноземна для студентів-магістрів (спеціальність 014 «Середня освіта») : навч. посіб. / К. Мізін, О. Зінченко, О. Скляренко. – Переяслав-Хмельницький; Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2017. – 176 с.
  5. Навчально-методичні матеріали для самосійної роботи студентів ІІІ курсу з німецької мови як другої іноземної / Укл. Бойко Т.В., Зінченко О.А. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – 150 с.
  6. Фонетичні відмінності в усному мовленні чоловіків і жінок на сегментному рівні // Наукові записки. – Випуск 165 – Серія : Філологічні науки. – Кропивницький : Видавництво «КОД», 2018. С. 48-54.

Курси, які читає:

Німецька мова як друга іноземна мова (ІІІ–ІV курси), практичний курс перекладу (німецька і українська мови).

Контакти: e-mail: zinchenko_oxana@i.ua