Субота Сергій Володимирович

IMG_9035Посада: викладач

У 2006 р. закінчив факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, має диплом з відзнакою за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)”.

Після закінчення університету (2006-2008), працював асистентом кафедри іноземних мов Білоцерківського інституту економіки та управління.

З 2009 по 2012 рр. навчався в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

З жовтня 2012 року працює викладачем кафедри германської і фіно-угорської філології в Київському національному лінгвістичному університеті.

Контактна інформація: 

Е-mail: subotaSV@yandex.ru

Детальніша інформація

Дисципліни, які читаються: вступ до германістики, історія англійської мови

   Хобі: нумізматика, боністика

Вибрані публікації:

  1. Субота С.В. Труднощі морфемної сегментації запозичень романського походження в сучасній англійській мові / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. —Вип. 30. –– С. 68––74 (стаття).
  2. Субота С.В. Варіативність фонемної структури кореневої морфеми в сучасній англійській мові (на матеріалі лексикографічних джерел) / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Вип. 31. –– С. 127––131 (стаття).
  3. Субота С.В. Збірник вправ для підготовки до виконання модульних контрольних робіт з англійської мови для студентів першого курсу, напрям підготовки 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика), факультет перекладачів (англійською мовою) / Укл. С.В. Субота. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 104с. (посібник)
  4. Субота С. В. Дофонемні уявлення про звуки  в Стародавньому світі та в епоху Середньовіччя / Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., (30 березня – 1 квітня 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016 . – С. 403-407 (тези).
  5. Субота С.В. Симетрія фонемної структури кореневої морфеми в давньоанглійській і готській мовах (на матеріалі лексикографічних джерел) / Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики – Чернівці: Видавництво ЧНУ, 2016. — Вип. 4 (13). –– С. 130––138 (стаття).
  6. Субота С.В. Довжина кореневої морфеми в готській мові / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. — Вип. 35. –– С. 202––210 (стаття).
  7. Субота С.В. Графічні та морфологічні особливості англомовного Інтернет-дискурсу (на матеріалі коментарів у соціальній мережі Facebook) // Science and education: A new dimension. Philology. Budapest: Seanewdim, 2020, Vol. VIII (69), Issue. 234, Sept. 2020. p. 65-69. DOI: 10.31174/SEND-Ph2020-234VIII69 (Видання включено до наукометричної бази даних Index Copernicus).