Березенко Вікторія Миколаївна

березен

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Детальніша інформація

Курси, які читаються: порівняльна типологія англійської і української мов, теоретична граматика англійської мови.

Курси за вибором: модальна перспектива англійського речення, модальні слова та вирази в сучасному англомовному дискурсі.

Теми курсових і дипломних робіт (Березенко В.М.)

Вибрані публікації:

  1. Маркери вірогідності в конcтативному висловлюванні (на мaтеріалі сучасної англійської мови) – Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія ‘‘Філологія’’. – 2001. – Т. 4. – № 1. – С. 136-141.
  2. Порівняльна типологія англійської та української мов : Навч. посібник К. : Освіта України, 2011. – 140 с. Гриф МОН України.
  3. Березенко В.М. Фактор джерела інформації при аналізі англомовних і україномовних повідомлень за параметром «вірогідність» // Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 27-29 (тези).
  4. Березенко В.М. Основні лінгвальні і позалінгвальні чинники при передачі вірогідного повідомлення //Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали Міжнародної наукової конференції «Перші Почепцовські читання», 25-27 вересня 2013 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 10-12 (тези).
  5. Березенко В.М.Тактики верифікації вірогідності повідомлення в сучасному англомовному дискурсі // Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 27-30 (тези).
  6. Березенко В.М. Порівняльна типологія англійської та української мов. – К. : Освіта України, 2011. – 140 с. Гриф МОН України (посібник).
  7. Березенко В.М. Контрастивний аналіз припущення в сучасних англомовному і україномовному дискурсах // Україна і світ: діалог мов та культур : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 20-22 (тези).
  8. Березенко В.М. Вірогідність як дискурсивне значення предикативних комплексів на позначення джерела інформації в сучасній англійській мові // Вісник КНЛУ. – Серія Філологія. – Том 19. – № 1.– С. 13-19. (стаття).