Корольова Алла Валер’янівнаПосада:
професор, доктор філологічних наук

Вибрані публікації (за останні 3 роки):

  1. Корольова А.В. Принципи розробки Бази даних “лінгвоантропогенез”: концепція, структура і зміст / А.В. Корольова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А.В. Корольова]. – К., 2017. – Вип. 15. – С. 119–125.
  2. Корольова А.В. Міграції представників роду Homo поза межі Африканського континенту як ключовий етап антропогенезу / А.В. Корольова // Світ мови – світ у мові : [матер. ІІІ Міжнарод. наук. конф.], (Київ, 26–27 жовтня 2017 р.). – К., 2017. (тези)
  3. Корольова А.В. Семіозис міжкультурного процесу комунікації / А.В. Корольова // Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : [І Міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 06–07 квітня, 2017 р.). – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. (тези)
  4. Корольова А.В. Combinatorial Syntagmatics: from the Theory of Valency to the Theory of Conceptual Integration / A. V. Korolyova // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. – К., 2018. – Вип. 17. – C. 68–80. (стаття).