Волкова Лідія Михайлівна

20130404_162705

Посада: професор

Контактна інформація: 

тел. 0672887251

e-mail: soledad@voliacable.com

Детальніша інформація

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Курси, які читаються:

Теоретична граматика англійської мови

Методи лінгвістичних досліджень

Курси за вибором:

Дискурсивний аналіз службових слів сучасної англійської мови.

Семантика та прагматика службових слів сучасної англійської мови .

Тематика дипломних робіт (Волкова Л.М.)

Вибрані публікації:

  1. Theoretical Grammar of English: Modern Approach. – К. : Освіта України, 2009. (Посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України) Theoretical Grammar Practice. – К. : Освіта України, 2011. (Посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)
  2. Function Words in Language and Speech: Secrets of Felicitous Communication. – К. : Освіта України, 2011. (Посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
  3. Strategic functions of actually and in fact in conversational discourse // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнародної наук.-практ. конф.,    (1 – 3 квітня  2015 р.) / М-во освіти  і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. –  С. 537-539.(тези).
  4. Volkova L.M.  Pragmatic markers in English dialogical discourse // Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2017, vol. II(1), June 2017/  p. 379-427. DOI: 10.1515/lart-2017-0010 (тези).
  5. Volkova L.M. Relevant ways of rendering the meaning of some discourse markers // Матеріали науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 464- 466 (тези).
  6. Volkova L.M. Function words in indirect speech acts and strategies // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – Київ, 2018. – вип. 36. – С. 48-51 (стаття).