Опитування здобувачів вищої освіти за освітніми програмами спеціальності 035 Філологія

Шановні викладачі!
Шановні студенти!
Шановні роботодавці!

Запрошуємо Вас узяти участь в обговоренні проєктів 3-х освітньо-професійних програм (“Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад, “Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад”, “Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад”)  та пройти анонімне анкетування.

Ваші зауваження і пропозиції просимо надавати гарантам ОПП, завідувачам випускових кафедр, деканам факультетів, які забезпечують розроблення і функціонування кожної освітньо-професійної програми, підготовку фахівців з цих програм.

Контактні дані кожного гаранта ОПП, завідувача випускової кафедри, декана факультету подано після тексту конкретної освітньо-професійної програми.

https://docs.google.com/forms/d/1iWsJsEEAJB-dmk50O93VYBJAkV4cU57NJ85kldRLa_M/edit

https://docs.google.com/forms/d/1QX-fZtW8Lm72RWMspMUhPoPLPfzCOP-AJL8Q9lZGD7Q/edit#responses