Спецкурси та курси за вибором

                           Список спецкурсів та курсів за вибором по кафедрі:

 1. “Сучасна німецька вимова та її реалізація в різних комунікативних ситуаціях” (проф. Стеріополо О. І.)
 2. “Зіставний аналіз фразеологічних систем угорської та української мов”               (доц. Берта Е. Т.)
 3. “Художній переклад в угорсько-українській філологічній традиції”                          (викл. Кіпень А. О.).
 4. “Порівняльна типологія української та угорської мов” (викл. Кіпень А. О.).
 5. “Порівняльна характеристика розмовної і літературної фінської мови”                    (доц. Кучер І. А.).
 6. “Особливості діалектів фінської мови” (доц. Кучер І. А.).
 7. “Розвиток нідерландської мови у період «Золотого віку»”                                     (викл. Майборода В. К.).
 8. “Особливості вживання прикметників у сучасній нідерландській мові”                  (викл. Майборода В. К.).
 9. “Прагматика невербальної комунікації” (проф. Сєрякова І. І.).
 10. “Емоційна комунікація у полікультурних дискурсивних практиках”                         (доц. Пініч І. П.).
 11. “Дискурсивний аналіз службових одиниць сучасної англійської мови”                 (проф. Волкова Л. М.).