Коломієць Валентина Олексіївна

DSC01192

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Курси, які читаються:

Англійська мова (3 курс, напрям підготовки Прикладна лінгвістика).

Англійська мова (5 курс, напрям підготовки Прикладна лінгвістика).

Загальна теорія перекладу (5 курс, напрям підготовки Прикладна лінгвістика).

Практичний курс перекладу (5 курс, напрям підготовки Прикладна лінгвістика).

  

Вибрані публікації:

  1. Коломієць В.О. Розробка синтаксично розміченого навчального корпусу текстів UCLE // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 квітня 2013. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – Стор. 141-143 (тези).
  2.  Коломієць В.О., Погребна М. В., Павлущенко Т. Р., Туз В. А. Створення глосарія з комп’ютерної лінгвістики на основі корпусу анотацій наукових статей // Україна і світ: діалог мов та культур:Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції, 01-03 квітня 2015 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 76-77 (тези).
  3.  Коломієць В. О., Данієлян А. Г. Розробка комп’ютерної програми для навчання студентів видо-часових форм англійського дієслова// Україна і світ: діалог мов та культур:Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції, 01-03 квітня 2015 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 74-76 (тези).
  4. Коломієць В. О. Переклад наукових публікацій як засіб формування професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів магістратури // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня –1 квітня 2016 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016 .– Стор. 159-161 (тези).
  5. Анотований науково-допоміжний бібліографічний покажчик статей журналу Computational Linguistics(2000-2014 рр.) [Електронний ресурс]: мережне електронне видання / ред. В.О.Коломієць, уклад. М.О.Драчова, О.М.Мартинюк, Т.Р.Павлущенко та ін. — Електрон. текст. дані. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2017. — 14,69 др. арк. — Режим доступу: http://cljai.weebly.com/, вільний. — Назва з титул. екрана. — Мови укр., англ.