Пініч Ірина Петрівна

 Пініч Ірина Петрівна

20181212_130505 (3)

Посада: доцент кафедри германської і фіно-угорської філології

імені професора Г.Г. Почепцова

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Контактна інформація: 

e-mail ipinich@hotmail.com

Освіта

Кандидат філологічних наук

Київський  національний лінгвістичний  університет – Київ, Україна, Диплом 2009 р.

Тема кандидатської дисертації:

“Окличні висловлювання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: семантика та функціонування”

Магістр філології

 Київський державний лінгвістичний університет – Київ, Україна, 2000 р.


Редколегії фахових наукових видань

  • Lege Artis: Language Yesterday,Today, Tomorrow, Трнава, Словакія.

  • Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, Київ, Україна.

 

Курси, які читаються:

  • «Практична граматика англійської мови» (2-ий та 3-ій курси).

  • «Теоретична граматика англійської мови» (4-ий курс).

Курси за вибором:

  • «Емоційна комунікація у політкультурних дискурсивних практиках» (5 курс)

Теми дипломних робіт_Пініч І.П.


Вибрані публікації за останні 5 років:

Pinich, I. (2017). Pragmatics of emotionality in discourse processing: Prolegomena to ideology shaping engines. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, II (1), p. 262-298. DOI: 10.1515/lart-2017-0007

Pinich, I. (2018). Religious ideologemes in transition: A residue of theological virtues in the emotionalist ethics of Victorian novels. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, III (1), p. 274-313. DOI: 10.2478/lart-2018-0006

Pinich, I. (2018). Mind work of ideology: A function-operator perspective. Science and education a new dimension. Philology, VI (151), p. 50-53.

Pinich, I. (2018). The rise of moral ideologemes in emotionalist ethics of Victorian novels (a corpus-based study). Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 1 (15), c. 272–277.

Pinich, I. (2018). Negative self-conscious moral emotions in constructing Victorian moral identity (a corpus-based study). Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Херсон: ХДУ, № 76, с. 78-85.

Pinich, I. (2018). Positive moral emotions in cultivating ideology of VICTORIAN MORALITY (a corpus-based study). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 1 (69). Ч. 2, с. 96–101. DOI: 10.25264/2519-2558-2018-1(69)/2-96-101